Kas naujo?

Atviri mokymai 2019 m. birželio 6 d. (Vilnius) VADOVAVIMO MEISTRIŠKUMAS

2019-04-01
Atviri mokymai 2019 m. birželio 6 d. (Vilnius) VADOVAVIMO MEISTRIŠKUMAS

VADOVAVIMO MEISTRIŠKUMAS

PERSONALO VALDYMAS IR VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS

ATVIRI MOKYMAI 

2019 m. birželio 6 d. VILNIUJE.  Ypatingai gerai vertinami vienos denos, intensyvūs ir praktiniai, dalyvavusių mokymuose rekomenduojami, mokymai "VADOVAVIMO MEISTRIŠKUMAS. PERSONALO VALDYMAS IR VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS" 

TRUKMĖ: 8 val. (8.30 - 17.30) - prailginta mokymų diena

MOKYMŲ VIETA: Vilnius, BUS PATIKSLINTA

MOKYMAI SKIRTI: Vidutinės grandies vadovams

TIKSLAS: Lavinti pagrindinius vadovavimo ir personalo valdymo kompetencijas, užtikrinant sklandų darbą su skirtingų kartų bei gebėjimų darbuotojais.

MOKYMUS VEDA:

VEGA DIKČIENĖ, psichologė, koučingo (ICF, ICU) ir NLP (ICU) sričių sertifikuota meistrė, sertifikuota verslo, koučingo ir NLP trenere, UAB „Talentų namai“ bendrasavininkė, turinti daugiau nei 20 metų patirtį individualaus ir grupinio konsultavimo bei personalo kvalifikacijos kėlimo srityse. Vega, per daugiau kaip 20 metų,  yra sukaupusi ekspertinę patirtį keliant kvalifikaciją ir vedant praktinius mokymus bei grupinius užsiėmimas vadovavimo gebėjimų ugdymo srityse, puikiai išmano vidutinės grandies vadovo darbo specifiką bei rūpesčius dirbant su personalu. Klientų vertinama už atsakingumą, kruopščiai paruoštas užduotis ir taiklius pavyzdžius.

Numatomas rezultatas:

Atliekant praktines užduotis, mokymų dalyviai geriau supras, kaip dirbti su skirtingų kartų bei skirtingą darbo patirtį turinčiais darbuotojais.

Atpažins asmeninius, neproduktyvius įsitikinimus ir išmoks juos koreguoti, atsižvelgiant į situaciją bei keliamus organizacijos tikslus. Taip taps labiau pasitikintys savimi ir efektyvesni dirbant su personalu.

Išmoks pasirinkti tinkamą vadovavimo stilių, profesionaliai perteikti informaciją, deleguoti užduotis ir suteikti grįžtamąjį ryšį darbuotojams.

Mokymo metodai: Mokymasis vyksta per patyrimą, apie 70% viso mokymo laiko yra skiriama praktinių užduočių atlikimui, konkrečių pavyzdžių ir situacijų aptarimui bei įgūdžių įtvatinimui, dirbant mažose grupėse ir atliekant užduotis visiems kartu. 

PROGRAMA

I.  XXI amžiaus vadovas:

 • Šiuolaikiniam vadovui keliami reikalavimai ir kompetencijos. Sėkmingo ir nesėkmingo vadovo savybės.
 • Vadovo ribojantys įsitikinimai ir jų vaidmuo vadovavimo stiliui bei darbuotojų darbo rezultatui.
 • Lojalumas ir įsitraukimas.

II. Bendravimo su skirtingais žmonėmis ypatumai.

 • (Ne) motyvuojantis vadovo bendravimo stilius.
 • Amžiaus skirtumai (X, Y, Z kartos) ir į ką būtina atsižvelgti motyvuojant skirtingo amžiaus darbuotojus. Ko tikisi iš vadovo Y kartos darbuotojai ir kaip juos motyvuoti?

III. Situacinė lyderystė ir motyvavimas

 • Situacinė lyderystė ir asmenis vadovavimo stilius (asmenio  stiliaus įsivertinimas, refleksijos).
 • Kokį vadovavimo stilių pasirinkti dirbant su skirtinga motyvaciją bei kompetencijas turinčiais darbuotojais? Praktinės užduotys, dalinimasis patirtimi, patirčių apibendrinimas.
 • Ugdantis vadovavimas (koučingo principai šiuolaikinėje personalo vadyboje).
 • Motyvuojantis ir nemotyvuojantis pokalbis. Ugdančio vadovo pagrindiniai principai. Kaip kalbėti apie tikslus bei pasiektus rezultatus? Kaip padidinti darbuotojų įsitraukimą bei atsakomybę?

IV. Delegavimas ir pokalbis apie rezultatą

 • Delegavimo pagrindiniai principai. Kaip teisingai deleguoti užduotis?
 • Grįžtamasis ryšys šiuolaikinėje personalo vadyboje. Kaip pagirti ar išsakyti nekritikuojant aptarti rezultatus?
 • Susitarimas. Pozityvaus darbuotojo mąstymo stiprinimas ir įgalinimas.
 • Praktinės užduotys, situacijų modeliavimas ir mokomieji žaidimai.

Mokymų kaina (prailginta mokymų diena):
1 dalyvis --> 230 eurų asmeniui plius PVM

2 dalyviai  --> 200 asmeniui plius PVM

3 dalyviai --> 190 asmeniui plius PVM

Daugiau nei 3 dalyviai - kaina derinama atskiru susitarimu.

Mokymų trukmė: 8 val. (8.30 - 17.30) - prailginta mokymų diena

 

Šiuose mokymuose yra galimybė pasinaudoti ES parama darbuotojų ugdymui pagal priemonę “Kompetencijų vaučeris” ir dalį sumos pasidengti
Daugiau informacijos: http://invega.lt/lt/kompetenciju-vaucerishttp://invega.lt/lt/kompetenciju-vauceris/pildyti-paraiska/

 

Registracija ir daugiau informacijos apie mokymus:
vega@talentunamai.lt; + 370 699 88407 
justas@talentunamai; +370 685 37666

 

 

Vega Dikčienė
+370 699 88407
Justas Gavėnas
+370 685 37666
Viskas prasideda nuo pirmojo veiksmo