LEGO® Serious Play™ - Talentų namai 

Visame pasaulyje paplitusi, sertifikuota metodika „LEGO® SERIOUS PLAY™“, kurios dėka priimami greitesni ir geresni sprendimai, analizuojamos temos kabinamos „giliau“, o kiekvieno dalyvio indėlis į rezultatą yra prasmingesnis ir labiau motyvuotas. Metodika skirta kurti ar detalizuoti kompanijos strategiją, ieškoti naujų idėjų, greičiau ir efektyviau susitarti sprendžiant opius kompanijai klausimus, gerinti komunikaciją tarp padalinių ir pan.

Norite sužinoti daugiau, pasitikrinti, ar šis metodas tinkamas Jūsų organizacijoje arba praktiškai susipažinti su metodo taikymo ypatumais?
Susisiekite su Justu Gavėnu (GSM: +37068537666, el. paštas: justas@talentunamai.lt) - susiderinsime susitikimo laiką ir LEGO SERIOUS PLAY pristatymą Jūsų organizacijoje Jūsų kolektyvui padarysime visiškai nemokamai!


Kas yra LEGO SERIOUS PLAY?

 • LEGO SERIOUS PLAY - tai moderuojamas susitikimas, bendravimo būdas ir problemų sprendimo metodas, kurio metu dalyviams užduodami analizuojamą temą gilinantys klausimai
 • Kiekvienas dalyvis į moderatoriaus klausimą atsako sukonstruodamas savo 3D modelį iš specialiai parinktų LEGO detalių
 • Šie 3D modeliai tampa grupinių diskusijų, patirties pasidalinimo, problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo pagrindu
 • LEGO SERIOUS PLAY tikslas – maksimaliai padidinti žmonių, dirbančių susitikime prie stalo, asmeninį potencialą, įžvalgas, pasitikėjimą ir įsitraukimą


Kada verta naudoti LEGO SERIOUS PLAY?

Naudoti LEGO SERIOUS PLAY verta, jei Jums svarbu, kad:

 • Kiekvienas dalyvis galėtų prisidėti savo žiniomis ir nuomone nagrinėjama tema
 • Susitikime vyrautų sąžiningas ir atviras dialogas bei būtų sukurta bendradarbiavimo atmosfera
 • Nei vienas iš susitikimo dalyvių nedominuotų kitų sąskaita, pvz. įbrukdamas komandai savo nuomonę
 • Visus šiuos tikslus vienu metu galima pasiekti LEGO SERIOUS PLAY metodu


Kokias temas galima analizuoti su LEGO SERIOUS PLAY?

Naudoti LEGO SERIOUS PLAY verta, jei:

 • Analizuojama tema yra sudėtinga, daugialypė ir jei nėra akivaizdžių atsakymų arba sprendimų
 • Yra poreikis apčiuopti “platesnį vaizdą”, pamatyti ryšius, išanalizuoti įvairias alternatyvas bei potencialius sprendimus
 • Susirinkimo dalyviai yra labai skirtingo amžiaus, profesinės patirties, išsilavinimo bei įgūdžių (pvz. inžinieriai ir marketingo specialistai) arba jei jie yra iš skirtingų organizacijos hierarchijos lygių
 • Tokioms aplinkybėms analizuoti ir spręsti skirtas LEGO SERIOUS PLAY metodas


Koks yra siektinas rezultatas su LEGO SERIOUS PLAY?

Naudoti LEGO SERIOUS PLAY verta, jei reikia:

 • Po susirinkimo priimti sprendimus, kuriuos vertina ir prisiima vykdyti visa komanda, net jei ne visi 100% dėl visko susitaria
 • Užtikrinti, kad po susirinkimo nebūtų jokių pasiteisinimų, susijusių su darbuotojų pasyvumu ar iniciatyvos stoka, kai jie įvardina tokias priežastis kaip “nebuvau išgirstas”, “neįsitraukiau į diskusiją ar sprendimų priėmimą”
 • Visiems susirinkimo dalyviams turėti vienodą analizuojamos temos supratimą bei atskaitos tašką
 • Po susirinkimo matyti ir jausti bendrą darbuotojų darbą kartu komandoje, siekiant išsikeltų tikslų ar problemų sprendimo
 • LEGO SERIOUS PLAY metodas suteikia galimybę pasiekti šiuos rezultatus greičiau, geriau ir su visų dalyvių įsitraukimu


Kodėl LEGO SERIOUS PLAY yra toks efektyvus metodas?

 • LEGO SERIOUS PLAY metodą naudojant susirinkimuose, LEGO kaladėlės tampa “visus vienijančia” vienoda kalba, kurią gali naudoti kiekvienas, nepriklausomai nuo savo išsilavinimo, pozicijos ar kultūros. Tai užtikrina, kad susirinkimo metu atsižvelgiama į kiekvieno dalyvio žinias, įgūdžius ir nuomonę
 • LEGO SERIOUS PLAY metodo taikymo pradžia visuomet yra kiekvienas individas, o ne grupė. Tai reiškia, kad susirinkimo metu kūrybinio proceso struktūra aktyviai įtraukia kiekvieną žmogų dalyvauti sprendimų priėmime, o tai didina tikimybę, kad visi priims sprendimą bei susitarimą po susitikimo bei jį vykdys
 • LEGO SERIOUS PLAY metodo dėka sukuriama daugiau konkrečių idėjų ir rezultatų, nes kiekvienas turi laiko sukurti savo atsakymus į moderatoriaus klausimus ir, tokiu būdu, prisidėti savo indėliu prieš bendrą diskusiją bei sutarimo paiešką
 • LEGO SERIOUS PLAY užtikrina greitesnę ir geresnę komunikaciją tarp susirinkimo dalyvių, o tuo pačiu ir bendrą tarpusavio supratimą, nes naudojami 3D modeliai, metaforos ir pasakojimai. Tai taip pat užtikrina, kad bus mažiau nesusipratimų bei asmeninių konfliktų tarp komandos narių. Kalbama ne apie save, o apie sukonstruotą modelį
 • Susirinkimai, kuriuose naudojamas LEGO SERIOUS PLAY metodas, visada vyksta “į temą”, nes dalyvių dėmesys sukoncentruotas į kaladėlės, o ne į asmeninius santykius. Tai taip pat suteikia galimybę atsiverti diskutuojant be asmeninių konfliktų ir emocinės trinties

 

Ar Jūs žinote, kad... (įdomūs faktai apie susirinkimus)

 • Visi “smegenų lietaus” (angl. brainstorming) tyrimai nuo 1950 - ųjų rodo, kad tos grupės, kurios generuoja idėjas kartu, sukuria daug mažiau idėjų, nei toks pats žmonių skaičius, kurie suneša visas idėjas dirbdami atskirai.  Kuo didesnė kūrybinė grupė, tuo didesnis šis skirtumas
 • Pittsburgh ir Carnegie Mellon universitetų tyrėjai atrado, kad tuo metu, kai žmonės mintimis pasiruošia užduočiai ir kai dirba su realiomis sprendimų alternatyvomis, jie sužadina savyje tas smegenų dalis, kurios atsakingos už nerutininius, nekasdienius sprendimus. Jei žmonės apmąsto idėjas nepriklausomai nuo to, kaip jie elgtųsi tam tikroje situacijoje, jų sprendimų priėmimas bus greitesnis ir geresnis nei tų, kurie neanalizavo tam tikrų scenarijų ir nematė alternatyvų iš anksto
 • Nuo 1970 – ųjų tyrėjai jau žino, kad žmonės prioritetą teikia vizualiniams sprendimams bei erdviniams modeliams, o ne pastangoms spręsti problemas. Kai mes taip mąstome, esame labiau kūrybingi, nei kad tada, kai naudojame tik žodžius. Kai mes galime “žaisti” su vizualiniais elementais ir fiziniais objektais tuo pačiu metu, esame lengvesnėje situacijoje ir tokiu būdu randame sprendimus greičiau, o mūsų idėjos yra neįtikėtinai stebinančios, skirtingos bei turinčios savyje iš anksto nesuvoktų savybių
 • 2007 – aisiais metais kompanija Canon atliko 18 Europos šalių tyrimą, siekdama išsiaiškinti ir identifikuoti elementus, kurie sukelia pyktį ir stresą tarp darbuotojų. Aišku, yra daugybė dalykų, sukeliančių stresą ir nepasitenkinimą, tačiau ilgi ir beprasmiški susitikimai visose šalyse “sumušė” nepasitenkinimo rekordus visose tyrimo rezultatų skalėse visose tirtose Europos šalyse.