Talentų turnyrai - Talentų namai 

„TALENTŲ TURNYRAI“ - tai praktinių įgūdžių treniravimo ir įtvirtinimo sistema, kuri skatina geresnį asmeninių talentų atpažinimą, įsisąmoninimą ir sąmoningą naudojimą konkrečioje darbinėje veikloje. Tai pasitikėjimo savimi ir sėkmės mokykla.


AB „Talentų namai“ lektoriai ir praktinių įgūdžių treneriai apibendrino savo patirtį ir sukūrė praktinių mokymų ir įgūdžių lavinimo sistemą, kurios metu apjungiama teorija ir praktika.


Kas tai ir kam skirta?

„TALENTŲ TURNYRAI“ – tai suaugusių mokymams skirta mokymų platforma - praktinių įgūdžių lavinimo sistema. „TALENTŲ TURNYRAI“ – tai sistema, užtikrinanti būtinų įgūdžių lavinimą ir įtvirtinimą. Tai mokymai, skirti įgūdžių įtvirtinimui, būtinų profesionaliai aptarnauti klientus, vykdyti pardavimus telefonu ir/ar tiesioginio kontakto metu, derantis su klientais, valdant sudėtingas situacijas ir konfliktus; vadovams - mokantis deleguoti darbus, teikti grįžtamąjį ryšį darbuotojams, formuluoti tikslus bei vesti ugdomąjį pokalbį ir/ar metinį pokalbį.


Kokia nauda?

Mokymų metu išdėstyta teorinė medžiaga ir dalyvių turima patirtis yra apjungiama, užtikrinamas sąmoningas mokymas (-is) ir dėmesingumas. Taip pat, taikant efektyviausius suaugusių mokymo metodus, tokius kaip mokymą patiriant ir mokant kitus, rungtyniaujant, renkant „talentus“, sąmoningai stebint, vertinant ir reflektuojant, sudaromos sąlygos naujų profesinių įgūdžių formavimui ir turimų gebėjimų įtvirtinimui.