Kas naujo? 

Kas naujo?

E.komercijos modelio diegimas UAB "Talentų namai"

2022-03-09Kas naujo?

 UAB "Talentų namai" teikia verslo konsultavimo, mokymų ir renginių organizavimo paslaugas. Iki šiol visos paslaugos buvo parduodamos komunikuojant su klientu telefonu arba el. paštu, bendraujant tiesiogiai. COVID pandemijos metu UAB "Talentų namai" veikla buvo pilnai sustabdyta dėl veiklos apribojimų. Tuo metu atsirado paskata ir galimybė išanalizuoti ir pergalvoti, kaip vykdomi pardavimai ir kaip tiekiamos paslaugos, bei siekti šių procesų optimizavimo.
 

Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių nuspręsta įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“  kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.


DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

  • Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0203
  • Projekto pavadinimas: E.komercijos modelio diegimas UAB "Talentų namai"
  • Priemonė - 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“
  • Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-02-07 iki 2023-02-07
  • Skirta finansavimo suma: 21 750 Eur