Kas naujo? 

Kas naujo?

Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB „Talentų namai“

2022-04-04Kas naujo?

 Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB „Talentų namai“

UAB „Talentų namai” 2022 m. kovo mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB „Talentų namai““


UAB „Talentų namai“ – profesionalių ir kvalifikuotų konsultantų komanda, kuri kuria ir įgyvendina unikalias praktinių mokymų programas, teikia konsultacines paslaugas ir ugdo komandinę dvasią. „Talentų namai“ vienija skirtingų kompetencijų, išsilavinimo ir profesijų ekspertus, kurie turi virš 10–ties metų sėkmingo ilgalaikio darbo su verslo ir viešojo sektoriaus įmonėmis patirtį.

Pagrindinės įmonės veiklos kryptys: vadybos ir verslo vystymo konsultacijos, darbuotojų mokymai, tyrimai organizacijose, įvairūs ugdymo renginiai įmonėms ir organizacijoms, moderavimas ir susirinkimų vedimas. Įmonės specialistai kuria ir įgyvendina unikalias praktinių mokymų programas, teikia konsultacines paslaugas ir ugdo klientų darbuotojų komandinę dvasią. Įmonė veikia daugiau nei 7 metai, nuo jos įsteigimo dienos iki 2019 metų buvo tolygus pajamų augimas. Tačiau COVID-19 pandemijos metu, tai yra 2020 metais įmonės pajamos sumažėjo daugiau nei dvigubai. Ši aplinkybė paskatino ieškoti naujų paslaugų sprendimų bei veiklos krypčių.  Siekiant atstatyti pajamų lygį bei paspartinti įmonės plėtrą, UAB „Talentų namai“ planuoja investuoti lėšas į naujų paslaugų suteikimą bei sumažinti COVID-19 įtaką esamoms paslaugoms. Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti vienos paslaugos dizaino sprendinių sukūrimo ir diegimo veiklą bei įgyvendinti numatytą rinkodaros planą.

Taigi įgyvendinamo projekto tikslas - kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2023 m. kovo mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės.

Bendra šio projekto vertė – 58000,00, iš kurių 43 500,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.