Komandos formavimas, mobilizavimas ir sutelktumo stiprinimas - Talentų namai 

Naudojama LEGO Serious Play sertifikuota metodika, meninės raiškos priemonės, komandinės užduotys.

  • Projekto komandų stiprinimas
  • Motyvaciniai renginiai mažoms ir didelėms komandoms
  • Komandos narių sutelktumo didinimas
  • Komandos narių atranka ir bendradarbiavimo principų nustatymas
  • Vadovų veiklos efektyvumo didinimas
  • Komunikacijos tarp padalinių ir žmonių stiprinimas
     

Programos tikslinamos, parenkamos užduotys ir sukuriami ugdymo scenarijai, įvertinus konkrečios įmonės ar organizacijos poreikius bei įsivardinus laukiamą rezultatą.