Komunikacija ir viešieji ryšiai - Talentų namai 
  • Integruota komunikacija
  • Rinkodaros priemonių sąveika
  • Komunikacija su tikslinėmis auditorijomis
  • Bendravimas su žiniasklaida
  • Komunikacija socialiniuose tinkluose
  • Nemalonios informacijos pateikimas visuomenei
     

Programos tikslinamos, parenkamos užduotys ir sukuriami ugdymo scenarijai, įvertinus konkrečios įmonės ar organizacijos poreikius bei įsivardinus laukiamą rezultatą.