Vadovavimas ir lyderystė - Talentų namai 
 • Vadovo kompetencijų ugdymas
 • Charizmatinis lyderis - atrask save
 • Vadovo - trenerio kompetencijų ugdymas
 • Mentorystė – kaip užtikrinti tęstinumą ir mokymąsi darbo vietoje
 • Ugdantysis vadovavimas praktiškai
 • Personalo atranka, išlaikymas ir atleidimas
 • Personalo nepiniginis skatinimas
 • Nepiniginio skatinimo sistemos kūrimas ir personalo motyvavimas
 •  Koučingas vadovo darbe
 • Kolektyvo emocinis dizainas
   

Programos tikslinamos, parenkamos užduotys ir sukuriami ugdymo scenarijai, įvertinus konkrečios įmonės ar organizacijos poreikius bei įsivardinus laukiamą rezultatą.