Kas naujo? 

Kas naujo?

Goldbergo mašina: nauda organizacijai ir asmeniui

2023-07-05Kas naujo?

Goldbergo mašinos kūrimas ir konstravimas gali atnešti įvairių naudų tiek visai organizacijai, tiek jos nariams – užsiėmimų dalyviams.

Visų pirma, Goldbergo mašinos kūrimo komandinė veikla skatina inovacijas ir kūrybiškumą. Goldbergo mašinos kūrimas reikalauja komandoms sugalvoti netradicines sprendimų priemones ir kūrybiškai mąstyti, kad sukurtų sudėtingą seką ir kinetinės energijos perdavimo grandinę. Ši inovacijų dvasia gali plisti ir už projekto ribų, įkvėpdama darbuotojus priimti kitus iššūkius su šviežiomis perspektyvomis.

Goldbergo mašina stiprina komandinį bendradarbiavimą tarp skirting organizacijos narių. Goldbergo mašinos kūrimas apima skirtingus departamentus ar skyrius, skirtingas komandas, dirbančias kartu. Tai skatina tarpfunkcinį bendradarbiavimą, kurio itin trūksta šiuolaikinėse vadybos sistemose įmonėse. Šis pagerintas komandinis darbas gali nuvesti link geresnės komunikacijos ir bendradarbiavimo visoje organizacijoje.

Iššūkiai, su kuriais susiduriame konstruojant Goldbergo mašiną ugdo problemų sprendimo įgūdžius. Goldbergo mašinos sudėtinės dalys ir jų nuoseklus jungimas į veikiančias grandines kelia tam tikras problemas ir iššūkius. Optimizavimui skirtas procesas stiprina organizacijos problemų sprendimo kultūrą. Darbuotojai mokosi identifikuoti problemas, kurti ir siūlyti sprendimus, eksperimentuoti siekiant norimų rezultatų, pagerinant visą kritinio mąstymo gebėjimą.

Komandinė veikla gerina mikroklimatą ir darbuotojų įsitraukimą. Dalyvavimas kūrybiškame ir įtraukiančiame projekte, tokiame kaip Goldbergo mašinos konstravimas, gali padidinti darbuotojų pasitenkinimą darbu. Bendri pasiekimai ir iššūkio įveikimas prisideda prie pasididžiavimo ir priklausymo komandai jausmo, teigiamai veikia bendrą darbuotojų įsitraukimą.

Goldbergo mašinos konstravimas atskleidžia įmonės vertybes. Goldbergo mašinos kūrimas atspindi organizacijos įsipareigojimą komandiniam darbui, kūrybiškumui ir išradingumui. Tai yra tarsi šių vertybių pavyzdys veiksmuose čia ir dabar. Komandinė veikla siekiant bendro rezultato sustiprina įmonės kultūrą ir įkvepia darbuotojus sutelkti pastangas į konkretų tikslą. Atrodo, kad žaidžiame ar pramogaujame, o iš tikrųjų mokomės ir ugdome vertybes.

Tiek vadybos teorijos, tiek ir ilgametė TALENTŲ NAMAI praktika vedant Goldbergo mašinos konstravimo užsiėmimus rodo, kad ši komandinė veikla be tik naudinga organizacijai kaip visumai, bet ir pavieniams dalyviams.

Goldbergo mašina padeda stiprinti problemų sprendimo įgūdžius. Dalyviai įgauna praktinės patirties, yra „įsprausti laike“, privalo identifikuoti iššūkius, spręsti problemas ir ieškoti sprendimų. Tai pagerina jų gebėjimą spręsti sudėtingas problemas tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime. Be to, sunku atsiriboti, nes Goldbergo mašinos metu yra savotiškas „spaudimas“ siekti rezultato ir kitų statančių komandų.

 

Goldbergo mašina stiprina kūrybinį mąstymą. Izoliacija ar virvė? Kalti į žemę ar statyti laikančią konstrukciją? Kamuoliukas ar riedlentė? Balionas ar raketė? Goldbergo mašinos projektavimas ir kūrimas reikalauja kūrybinio mąstymo, kad galima būtų sujungti skirtingus elementus ir sukurti sudėtingą veikiančią seką. Šis įgūdis gali būti taikomas ieškant inovatyvių sprendimų darbe ir kasdieniame gyvenime. Akivaizdu, kad kartais taip lengva pasiekti trokštamą rezultatą tiesiog kūrybiškai panaudojant esamus išteklius!

Goldbergo mašinos konstravimas stiprina Komandinio darbo įgūdžius. Dalyvavimas Goldbergo mašinos komandinėje veikloje tobulina mokymų komandinio darbo, komunikacijos ir delegavimo įgūdžius. Jie mokosi pasitelkti kitų komandos narių stiprybes, efektyviai planuoti laiką ir vertinti įvairiapusius komandos narių indėlius.

Ši veikla stiprina atsparumą ir ugdo kantrybę. Goldbergo mašinos konstravimo procesas moko dalyvius ištvermės, kantrybės ir susitelkimo, nes iššūkis lieka, o klaidos vis kartojasi. Gebėjimas nuosekliai siekti tikslo gali tapti naudingas darbuotojų profesinėse pareigose ir padėti jiems veiksmingai įveikti pokyčius.

Nors tai komandinė veikla, bet ji skatina asmeninį augimą. Sėkmingai įvykdžius Goldbergo mašinos konstravimo projektą, darbuotojai jaučia pasiekimo ir pergalės jausmą. Tai stiprina jų pasitikėjimą savimi ir gerina savęs vertinimą. Jie įgauna apčiuopiamą savo gebėjimų demonstraciją ir augimo potencialą. Juk kas gali būti geriau, nei bendromis pastangomis pasiektas komandinis rezultatas!

Goldbergo mašinos konstravimas teikia organizacijai įvairialypes naudas - skatina inovacijas, bendradarbiavimą, problemų sprendimą, gerina mikroklimatą ir stiprina vertybes. Darbuotojams Goldbergo mašina padeda ugdyti ir stiprinti problemų sprendimo, kūrybinio mąstymo, komandinio darbo, atsparumo ir asmeninio augimo įgūdžius.

Planuojate komandos formavimo ar stiprinimo renginį? Lauke arba patalpose? Susisiekite su TALENTŲ NAMAI partneriu Justu Gavėnu: +37068537666 arba justas@talentunamai.lt