Kas naujo? 

Kas naujo?

Aktyvus mokymasis konstruojant Goldbergo mašiną

2023-07-18Kas naujo?

Goldbergo mašinos konstravimas gali būti laikoma patyriminio mokymo (angl. experiental training) pavyzdžiu. Patyriminiai mokymai, anot Mokymosi piramidės, lemia net 75% informacijos suvokimo ir įsisavinimo rezultatą. Tai kur kas efektyviau, nei įprastinės paskaitos, seminarai ar konferencijos, kuriose klausantys dalyviai yra santykinai pasyvūs. Patyriminis mokymasis yra mokymosi metodas, kuris akcentuoja mokymąsi per praktinį darbą, aktyvų dalyvavimą ir refleksiją. Goldbergo mašina gerai atitinka šio mokymo principus dėl kelių priežasčių.

  1. Aktyvus įsitraukimas: patyriminis mokymasis pabrėžia aktyvų įsitraukimą į mokymosi procesą, o Goldbergo mašinos konstravimas reikalauja, kad dalyviai aktyviai projektuotų, surenktų ir išspręstų Goldbergo mašinos iššūkius. Šis praktinis įsitraukimas komandinės veiklos metu skatina dalyvių įsitraukimą ir suinteresuotumą mokymosi procese.
  2. Mokymasis per praktiką / darbą: Goldbergo mašinos konstravimas - tai priežasties ir pasekmės sąveikų sprendiniai. Dalyviams reikia pritaikyti savo žinias apie fiziką, inžineriją ir kūrybiškumą, kad komponentai veiktų kartu. Tiesioginis teorinių sąvokų taikymas atitinka patyriminio mokymosi arba kitais žodžiais tariant "mokymosi per praktiką" veiklos požymius.
  3. Problemų sprendimas. Goldbergo mašinos kūrimas ir konstravimas apima įvairių iššūkių įveikimą, pvz., užtikrinant tarpusavyje derančių ir veikiančių elementų tinkamą sudėjimą, derinant laiko valdymą ir neplanuotų, proceso eigoje iškilusių problemų sprendimą. Mokymų dalyviai turi naudoti kritinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžius, kurie yra svarbiausi patyriminio mokymosi elementai.
  4. Bendradarbiavimas. Dažnai Goldbergo mašinų kūrimas reikalauja komandinio darbo. Dalyviai turi bendradarbiauti, efektyviai bendrauti ir deleguoti užduotis, kad užtikrintų mechanizmo sėkmę, o tuo pačiu pagrindinio užsiėmimo tikslo pasiekimą. Bendradarbiavimas skatina tarpasmeninius įgūdžius ir atspindi patyriminio mokymosi akcentus socialiniame / vadybiniame kontekste.
  5. Refleksija ir grįžtamasis ryšys. Patyriminis mokymasis skatina dalyvius reflektuoti savo patirtis ir išgauti prasmingas įžvalgas. Taip pat, kuriant Goldbergo mašiną, dalyviai dažnai reflektuoja, kas veikė, kas neveikė, nurodydami priežastis ir iššūkius. Šių sunkumų sprendimas leidžia mokymų / komandinių veiklų dalyviams tobulinti savo požiūrį ir problemų sprendimo įgūdžius.
  6. Tiesioginis grįžtamasis ryšys. Užsiėmimų dalyviai kuria ir konstruoja Goldbergo mašiną ir gauna tiesioginį grįžtamąjį ryšį iš mašinos (ne)veikimo. Šis grįžtamasis ryšys leidžia jiems daryti realiu laiku reikalingus pakeitimus, didinant jų supratimą ir mokymosi rezultatus. Tai savotiška interaktyvi laboratorija tiek lauke, tiek ir patalpose, priklausomai nuo to, kur vykdoma veikla.
  7. Įvairių įgūdžių taikymas: Goldbergo mašina reikalauja derinti techninius įgūdžius (pvz., inžinerijos ir fizikos žinias) ir minkštuosius įgūdžius (pvz., komandinį darbą ir komunikaciją). Patyriminio mokymosi tikslas yra išvystyti holistinį įgūdžių rinkinį, todėl Goldbergo mašina ir jos konstravimas yra tinkamas pavyzdys. Tai unikali veikla, užtikrinanti ypatingai aukštą žinių įsissavinimą.

 

Goldbergo mašina ir jos konstravimas atitinka patyriminio mokymosi principus. Aktyvus įsitraukimas, mokymasis per praktinį darbą, problemų sprendimas, bendradarbiavimas, refleksija, tiesioginis grįžtamasis ryšys ir įvairių įgūdžių taikymas – tai šiuo metu vadybos kontekste aukščiausius standartus atitinkanti mokymosi forma. Tai mokymasis, kai žinios ir įgūdžiai įsisavinami kur kas efektyviau, nei standartinė paskaita, seminaras ar mokymai.

Planuojate komandos formavimo ar stiprinimo renginį? Lauke arba patalpose? O gal galvojate apie patyriminius mokymus? Susisiekite su TALENTŲ NAMAI partneriu Justu Gavėnu: +37068537666 arba justas@talentunamai.lt