ES projektai - Talentų namai 

ES projektai


 

E.komercijos modelio diegimas UAB "Talentų namai"

UAB "Talentų namai" teikia verslo konsultavimo, mokymų ir renginių organizavimo paslaugas. Iki šiol visos paslaugos buvo parduodamos komunikuojant su klientu telefonu arba el. paštu, bendraujant tiesiogiai. COVID pandemijos metu UAB "Talentų namai" veikla buvo pilnai sustabdyta dėl veiklos apribojimų. Tuo metu atsirado paskata ir galimybė išanalizuoti ir pergalvoti, kaip vykdomi pardavimai ir kaip tiekiamos paslaugos, bei siekti šių procesų optimizavimo.
 
Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių nuspręsta įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“  kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

  • Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0203
  • Projekto pavadinimas: E.komercijos modelio diegimas UAB "Talentų namai"
  • Priemonė - 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“
  • Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-02-07 iki 2023-02-07
  • Skirta finansavimo suma: 21 750 Eur

 

Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB „Talentų namai“

Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB „Talentų namai“

UAB „Talentų namai” 2022 m. kovo mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB „Talentų namai““

UAB „Talentų namai“ – profesionalių ir kvalifikuotų konsultantų komanda, kuri kuria ir įgyvendina unikalias praktinių mokymų programas, teikia konsultacines paslaugas ir ugdo komandinę dvasią. „Talentų namai“ vienija skirtingų kompetencijų, išsilavinimo ir profesijų ekspertus, kurie turi virš 10–ties metų sėkmingo ilgalaikio darbo su verslo ir viešojo sektoriaus įmonėmis patirtį.

Pagrindinės įmonės veiklos kryptys: vadybos ir verslo vystymo konsultacijos, darbuotojų mokymai, tyrimai organizacijose, įvairūs ugdymo renginiai įmonėms ir organizacijoms, moderavimas ir susirinkimų vedimas. Įmonės specialistai kuria ir įgyvendina unikalias praktinių mokymų programas, teikia konsultacines paslaugas ir ugdo klientų darbuotojų komandinę dvasią. Įmonė veikia daugiau nei 7 metai, nuo jos įsteigimo dienos iki 2019 metų buvo tolygus pajamų augimas. Tačiau COVID-19 pandemijos metu, tai yra 2020 metais įmonės pajamos sumažėjo daugiau nei dvigubai. Ši aplinkybė paskatino ieškoti naujų paslaugų sprendimų bei veiklos krypčių.  Siekiant atstatyti pajamų lygį bei paspartinti įmonės plėtrą, UAB „Talentų namai“ planuoja investuoti lėšas į naujų paslaugų suteikimą bei sumažinti COVID-19 įtaką esamoms paslaugoms. Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti vienos paslaugos dizaino sprendinių sukūrimo ir diegimo veiklą bei įgyvendinti numatytą rinkodaros planą.

Taigi įgyvendinamo projekto tikslas - kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2023 m. kovo mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės.

Bendra šio projekto vertė – 58000,00, iš kurių 43 500,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.